Zderzenia samochodów osobowych

Zderzenie samochodów to zdarzenie dynamiczne a więc zgodnie z wymogami prawa podanego m.in. w Wyroku Sądu Najwyższego sygn. akt V CSK 479/14 z dnia 29 maja 2015 r. powinno być opiniowane najnowszymi i najbardziej aktualnymi technikami, a więc metodą dynamiczną przy zastosowaniu programu PC Crash w wersji 14.0. W Polsce zdarza się, że takie zdarzenia są opiniowane przy pomocy wzorów, które takiego zdarzenia nie opisują, a więc takie opinie zostały wydane niezgodnie z wymogami prawa podanego powyżej. Ponadto podstawową sprawą dosyć często pomijaną to faktyczny stan techniczny samochodów w momencie powstania stanu zagrożenia. Jak faktyczna sprawność układów ABS, ESP, faktyczna skuteczność układu hamulcowego tych danych nie wolno przyjmować tak ja to się zdarza dosyć często a więc bez podstawy, jaką jest poprawnie przeprowadzone badanie wypadkowe przez specjalistę za pomocą specjalistycznych urządzeń diagnostycznych, odczyt kodów błędów wraz danymi z zamrożonych ramek. Absurdem i naruszeniem prawa jest zastępowanie podczas badania powypadkowego specjalistycznych urządzeń diagnostycznych metodą organoleptyczną. Natomiast za nieporozumienie uważam przyjmowanie tych danych przy braku specjalistycznego badania stanu technicznego przez specjalistę, ponieważ taki stan rzeczy, gdy nie posiadamy wiarygodnych informacji na temat tak podstawowych danych nie pozwala na przeprowadzenie zgodnie z wymogami prawa rekonstrukcji wypadku drogowego i jest moim zdaniem naruszeniem prawa. Dane użyte do rekonstrukcji danego wypadku muszą wynikać z materiału dowodowego i nie mogą być danymi swobodnie przyjmowanymi przez biegłego na podstawie poglądów nieznajdujących potwierdzenia w materiale dowodowym, co dzisiaj zbyt często się zdarza. Elektronika nowoczesnych pojazdów zapisuje istotne dane do rekonstrukcji danego wypadku niejednokrotnie niemożliwe do ustalenia innymi metodami, dlatego dzisiaj tak istotne jest fachowe badanie samochodów po wypadku przez specjalistę i odczyt tych danych będących rzeczowym materiałem dowodowym. Sprawą niedopuszczalna moim zdaniem są działania, które prowadzą do utraty tych danych, ich zniszczenia. Dlatego należy wymagać wykonania tych czynności przez organ procesowy a nawet odczytać te dane zlecając ten odczyt specjaliście przed oddaniem samochodu do naprawy lub na złom. Niejednokrotnie dane z elektroniki samochodu EDR, CAN, CAN FD są jedynymi informacjami pozwalającym aby dane zdarzenie wyjaśnić zgodnie z elementarnymi wymogami prawa, czy też poprawnie bez naruszania prawa1 zrekonstruować przebieg zdarzenia. Bez tych danych rekonstrukcja danego wypadku jest niejednokrotnie niemożliwa do ustalenia innymi metodami. W przedstawionym poniżej przypadku odczyt danych z CAN – danych z zamrożonych ramek kodów błędów był wystarczającą informacją, co do prędkości samochodu w momencie pierwszego zderzenia i pozwolił na rekonstrukcję tego wypadku i udzielnie istotnych dla sprawy informacji.

Wartość RPM silnika 3912 rpm
Czujnik prędkości pojazdu134 km/h
Czas od uruchomienia silnika137 sec

Odczyt danych z CAN pozwolił w sposób jednoznaczny ustalić faktyczny przebieg zdarzenia.

Dane EDR przy zastosowaniu programu PC Crash 14.0 pozwalają na przeprowadzenie rekonstrukcji przebiegu w wypadku w odtworzenie faktycznej prędkości oraz toru ruchu samochodu, z którego odczytano dane EDR jak również dokładnej prędkości drugiego samochodu w momencie zderzenia. Przykład poniżej. W tym przypadku dane EDR zostały odczytane z samochodu niebieskiego TOYOTA Corola. Natomiast prędkość samochodu AUDI A4 w chwili zderzenia ustalono za pomocą programu PC Crash 14.0 głównie w oparciu o dane po zderzeniowe samochodu TOYOTA Corola zapisane przez system EDR.