Potrącenie pieszego

Podczas potrącenia pieszego pomocny jest specjalny program pozwalający na bardziej dokładne ustalenie prędkości pieszego w oparciu o osobowy materiał dowodowy. Świadkowi pokazuje się ruchu pieszego z danej grupy wiekowej i świadek ocenia, który ruch jest najbardziej zbliżony do zaobserwowanego. Program ten wykorzystuje się przy biomechanicznej rekonstrukcji potrącenia pieszego, medyk wskazuje pozycje fazę kroku z danej grupy wiekowej i prędkości, specjalny program ustawia w taki sam sposób model multibody w programie PC Crash do danej symulacji.

Poniżej przykładowo przedstawiono niektóre fazy kroku:

Biomechaniczną rekonstrukcję potrącenia pieszego, wykonuje się m.in. w celu ustalenia położenia pieszego względem samochodu w momencie pierwszego kontaktu pieszego z pojazdem. Jest to istotne, jeżeli chcemy ustalić faktyczny kierunek ruch pieszego względem samochodu, sposób potrącenia pieszego, prędkość samochodu w momencie potrącenia pieszego. Biomechaniczną rekonstrukcję potrącenia pieszego, wykonuje inżynier wraz medykiem. Program PC Crash w wersji 14.0 posiada specjalne modele samochodów służące do biomechanicznej symulacji potrącenia pieszego. Ten model sylwetki samochodu w przypadku filmu może być ukryty i na wideo będziemy widzieć jedynie sylwetkę samochodu.

W Polsce na miejscu wypadku praktycznie nie ustala się śladów miejsca potrącenia pieszego. Zbyt często z rzeczowego materiału dowodowego nie wynika, czy pieszy został potrącony na jezdni, czy też na poboczu. Pomija się dosyć istotne informacje jak obraz podeszw obuwia. Niejednokrotnie obraz podeszw obuwia pozwala na ustalenie położenia pieszego względem samochodu w momencie jego potrącenia, a ponadto może określać rodzaj nawierzchni, na której pieszy się znajdował w momencie potrącenia.

Brak obrazu podeszwy obuwia nie pozwala na ocenę, czy w momencie potrącenia obuwie pieszego pozostawiło ślad na nawierzchni. Fakt, że takie ślady pozostawiają podeszwy obuwia podczas potrącenia pieszego podaje przykład z fachowej literatury (Unfallrekonstruktion).