O mnie

Od 1980 r. nieprzerwanie jestem biegłym sądowym m.in. z listy biegłych Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi – aktualne miejsca zamieszkania 95-060 Brzeziny (do 1997 Żywiec) – poniżej skan z aktualnego zakresu z listy biegłych Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku Białej. Ponadto jestem pełnoprawnym członkiem EVU z prawem głosu – możliwe do sprawdzenia na oficjalnej stronie: www.evuonline.org.

Swoją praktykę zawodową po ukończeniu Technikum rozpoczynałem w grupie szkoleniowej Polskiego Fiata 126p w Fabryce Samochodów Małolitrażowych, był to rok 1973 i między innymi byłem szkolony jako przyszły średni nadzór montażu FIAT 126p – oczywiście podczas szkolenia pracowałem fizycznie bezpośrednio na stanowisku linii produkcyjnej samochodów. Pracowałem w firmach transportowych m.in. zajmując się diagnostyką samochodową, a następnie 8 lat poza granicami kraju. Poza granicami kraju pracowałem za pośrednictwem POLSERVICE Warszawa, jako specjalista w zagranicznych firmach m.in. na stanowisku II inżyniera. Ukończyłem Politechnikę Krakowską. Od roku 1996 r. tj. po powrocie z zagranicznych kontraktów zajmuje się wyłącznie wykonywaniem ekspertyz z powyższego zakresu. W czasie swojej długoletniej praktyki sporządziłem kilka tysięcy ekspertyz. Współpracuję z zagranicznymi ekspertami, biorę udział w konferencjach specjalistycznych, jak również testach zderzeniowych poza granicami kraju. Poza praktyką w naprawie i montażu samochodów osobowych, w tym diagnostyce, posiadam również praktykę w naprawie samochodów ciężarowych, autobusów, ciągników rolniczych, dźwigów samojezdnych, jak również w kierowaniu tego typu pojazdami wraz z ciągnikami siodłowymi z naczepą. W roku 1984 podczas przeprowadzania kompleksowej opinii wypadku drogowego z udziałem samochodu osobowego marki FIAT 126p stwierdziłem, że jego przyczyną była wada fabryczna przekładni kierowniczej. Wypadek ten wydarzył się w dniu 28.10.1983 r. na jednej z krętych górskich dróg Żywiecczyzny. Wada ta polegała na tym, że w momencie stanu zagrożenia koło kierownicy było zablokowane, ale nie musiało być już zablokowane podczas oględzin powypadkowych. Fabryka w pełni zgodziła się z moją opinią, potwierdzając przyczynę w notatce służbowej z dnia 26.04.1984 r. załączonej poniżej.

Dane EDR z samochodu osobowego pozwalają na rekonstrukcję wypadku z wystarczającą dokładnością pod warunkiem, że te dane zostały prawidłowo odczytane oraz prawidłowo zinterpretowane. Natomiast program PC Crash w wersji 14.0 pozwala na podstawie prawidłowych danych EDR na odtworzenie ruchu samochodu zgodnie z faktycznym ruchem.

Autorzy oprogramowania Bosch Crash Data Retrieval Tool pozwalają na wykorzystywanie tych danych przez osoby, które posiadają stosowną licencję na oprogramowanie oraz stosowne uprawnienia. Ja posiadam zarówno licencję, jak również stosowne uprawnienia zarówno do odczytu jak również interpretacji danych EDR i informacja – https://ibb-engineering.org/index.php/ibb-cdr-experts/detail/249-cygon

Rekonstrukcję wypadków, przeprowadzam zawsze za pomocą najnowszej wersji programu PC Crash dzisiaj jest to wersja 14.0. Program PC-Crash 13.0 (DSD Dr. Steffan Datentechnik, Austria) jest programem nowoczesnym służącym do wspomagania obliczeń związanych z rekonstrukcją wypadków drogowych poprzez symulację ruchu oraz zderzeń pojazdów, pozwalając zasymulować ciąg zdarzeń złożony z ruchu przed wypadkowego, zderzenie i ruchu powypadkowego. Problem w tym, że nie wystarczy mieć program PC Crash, ale trzeba jeszcze posiadać wymaganą wiedzę, a w Polsce często wygląda to tak, że osoby te wykorzystują program niezgodnie z jego przeznaczeniem popełniając żenujące błędy. Czy to jest zamierzone działanie czy brak wiedzy? Ja od ponad 25 lat wiedzę na temat obsługi programu nabywam za granicą. Prawdą jest też, że wykorzystując program niezgodnie z przeznaczeniem można osiągnąć z góry założony efekt, który można następnie pokazać w formie wideo, co nie można byłoby uzyskać stosując program zgodnie z jego wymogami.

PC-Crash 14.0 – 2022
PC-Crash 13.1 – 2021
PC-Crash 13.0 – 2020
PC-Crash 12.1 – 2019
PC-Crash 12.0 – 2018
PC-Crash 11.1 – 2017
PC-Crash 11.0 – 2016
PC-Crash 10.2 – 2015
PC-Crash 10.1 – 2014
PC-Crash 10.0 – 2013
PC-Crash 9.2 – 2012
PC-Crash 9.1 – 2011
PC-Crash 9.0 – 2010
PC-Crash 8.3 – 2009
PC-Crash 8.2 – 2008
PC-Crash 8.1 – 2007
PC-Crash 8.0 – 2006
PC-Crash 7.3 – 2005
PC-Crash 7.2 – 2004
PC-Crash 7.1 – 2003
PC-Crash 7.0 – 2002
PC-Crash 6.2 – 2001
PC-Crash 6.1 – 2000