Badania, pomiary

Dzisiaj nawierzchnie jezdni są wykonywane zarówno przy użyciu starych, jak i nowych technologii, co powoduje, że różnice w opóźnieniu w zależności od typu nawierzchni są niejednokrotnie tak znaczne, że może to prowadzić do błędnych wniosków. Natomiast sprawą całkowicie oddzielną są samochody ciężarowe, szczególnie te załadowane, nie mówiąc już, że czasami są po prostu przeładowane, o czym informują dane ODR (zbyt często pomijane w tego typu ekspertyzach). Biuro w sytuacji, gdy znajomość faktycznego opóźnienia ma istotne znaczenie, dokonuje stosownych pomiarów na miejscu wypadku. Pomiary ruchowe Biuro wykonuje za pomocą specjalistycznych urządzeń jak VBOX SPORT RACELOGIC oraz za pomocą ETanu.

Natomiast poniżej pokazano pomiary parametrów ruchu wykonane za pomocą ETanu.

Powyżej oraz poniżej pokazano pomiar sił bocznych działających na samochód podczas jazdy po łuku drogi – metoda pozwala wyznaczyć, prędkość, przy jakiej samochód na wskutek nadmiernej prędkości wypadnie z łuku drogi.

Poniżej pokazano urządzenie, którym Biuro wykonuje badanie płynu hamulcowego.

Poniżej pokazano urządzenie, którym Biuro wykonuje badanie nawierzchni lakierowanej pojazdu.

Poniżej pokazano urządzenie, którym Biuro wykonuje badanie temperatury elementów układu hamulcowego.

Poniżej narzędzia do pomiarów tarcz hamulcowych stosowane przez Biuro.

Klucz za pomocą, którego Biuro pobiera dane z tachografów cyfrowych i inteligentnych marki VDO oraz kart kierowców. W pamięci urządzenia znajduje się program do analizy naruszeń.

Poniżej dron za pomocą, którego m.in. Biuro fotografuje miejsce wypadku, ponieważ niejednokrotnie wykorzystuje zwyżkę do fotografowania miejsca wypadku. Aparat CANON EOS 80 sterowany za pomocą tabletu Ipad. Poniżej przykład symulacji zdarzenia – wyskalowana bitmapa z drona. Plus film.