Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Oferta
Biuro wykonuje między innymi:

A. Rekonstrukcje wypadków drogowych i kolizji wraz z wizualnym przedstawieniem przebiegu danej kolizji/wypadku w formie filmu wideo.

B. Odczytuje oraz przeprowadza interpretację danych wypadkowych EDR, CAN, CAN FD zapisanych przez elektronikę samochodów osobowych, danych ODR, ECU, CAN zapisanych przez elektronikę samochodów ciężarowych, autobusów, przyczep, naczep,

C. Odczytuje oraz przeprowadza interpretację danych wypadkowych z tachografu cyfrowego - dane w kroku czasowym 4 Hz (co 1/4 sec),

D. Ustala faktyczny przebieg samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, naczep.,

E. Kompleksowe biomechaniczne rekonstrukcje wypadków drogowych, takich jak potrącenia pieszych, kierujących rowerami, kierujących motocyklami, kierujących quadami itp.

F. Rekonstrukcje wypadków i kolizji z udziałem pojazdów szynowych tramwaj wraz z wizualnym przedstawieniem przebiegu danej kolizji, wypadku w formie filmu wideo.

G. Ustalenie osoby kierującej pojazdem.

H. Ustalenie czy dana osoba posiadała w chwili wypadku zapięte pasy bezpieczeństwa.

I. Ustalenie zakresu obrażeń ciała osoby zapiętej w pasy bezpieczeństwa i niezapiętej w pasy bezpieczeństwa. ( W przypadku obowiązku zapięcia pasów bezpieczeństwa sprawca nie odpowiada za zakres obrażeń ciała spowodowanych nie za-pięciem pasów bezpieczeństwa)

J. Ustalenie lub wykluczenie możliwości odniesienia określonych obrażeń w danym zdarzeniu.

K. Ustalenie lub wykluczenie możliwości kontaktu zderzeniowego między pojazdami lub pojazdem a daną przeszkodą.

L. Analizy materiału dowodowego oraz analizy innych opinii wykonywanych m.in. dla organów procesowych pod kątem prawidłowości ich wykonania, wykazując istotne błędy, jeśli takowe zawierają.

M. Profesjonalne oględziny miejsca wypadku, kolizji wraz z fachowym udokumentowaniem śladów, wymiarów przestrzennych 3D pozwalającego traktować ten materiał, jako dowód sądowy.

N. Odczyt i interpretacja danych zawartych w kluczykach ( Pilotach) samochodów BMW.

O. Udział (wraz z przygotowaniem, pomiarami ) w przeprowadzanych czynnościach procesowych na miejscu wypadku drogowego, kolizji itp.
• Pomiar ( m.in. maksymalnej) wartości opóźnienia (hamowania) danego pojazdu ( m.in. ciągnika rolniczego, spychokoparki, ciężarówki załadowanej oraz nie załadowanej itp. ) na miejscu wypadku, kolizji, zdarzenia,
• Pomiar ( m.in. maksymalnej) wartości przyśpieszenia na danym odcinku drogi ( droga może być krzywą) dla danego pojazdu (różne typy pojazdów),
• Pomiar wartości przyśpieszenia poprzecznego dla danego pojazdu i danej prędkości podczas ruchu po łuku na danym miejscu zdarzenia – możliwość uzyskania na drodze pomiarów prędkości granicznej, która spowoduje, że dany pojazd wypada z drogi – istotne, aby m.in. stwierdzić czy wypadek nie mógł być spowodowany uszkodzeniem systemu ESP przed wypadkiem itp.

P. Oceny i ekspertyzy techniczne przeznaczone do celów rekonstrukcji wypadków, kolizji?
• Badanie pojazdu mające na celu ustalenie czy stan techniczny pojazdu miał lub też mógł mieć ujemny wpływ na przebieg wypadku, kolizji,
• Badanie pojazdu ( uszkodzeń, śladów) pod kątem ustalenie sposobu kontaktu pojazdów podczas zderzenia niezwykle istotne w przypadku wypadków z takimi pojazdami jak rower, motocykl czy też w przypadku zderzeń kilku pojazdów.
• Badanie zakresu deformacji pojazdu.
• Badanie pojazdu pod kątem ustalenia lub wykluczenie możliwości kontak-tu zderzeniowego między pojazdami lub pojazdem a daną przeszkodą.
• Badanie pojazdu pod kątem ustalenia, kto był kierującym – badanie to w większości przypadków jest niezbędne, aby poprawnie wykonać eksperty-zę ustalenia osoby kierującego pojazdem?
• Badanie pojazdu pod kątem ustalenia, czy dana osoba posiadała zapięte pasy bezpieczeństwa – badanie to w większości przypadków jest niezbędne, aby poprawnie wykonać ekspertyzę ustalenia czy dana osoba posiadała zapięte pasy bezpieczeństwa?
• Badanie sterowników poduszek bezpieczeństwa w celu ustalenia danych o zadziałaniu poduszek oraz odtworzenie parametrów zderzenia w celu udzielania odpowiedzi czy dana poduszka powinna zadziałać itp.
• Laboratoryjne badanie żarówek – czy żarówka była włączona w chwili zderzenia?
• Laboratoryjne badanie tarczy tachografu ( wykresówek ) w celu odtworzenia przebiegu zdarzenia m.in. przed wypadkowych parametrów ruchu pojazdu.
• Kopiowanie danych z tachografu cyfrowego wraz z analizą parametrów ruchowych pojazdu m.in. przed wypadkowych parametrów ruchu pojazdu.

R. Ustalanie przyczyny uszkodzeń pojazdów.

S. Wycena wartości szkód komunikacyjnych wg realiów rynku polskiego lub niemieckiego.

T. Wycena wartości pojazdu.